Rada Naukowa

prof. zw. dr hab. Andrzej Bałaban

abalaban

Ur. w Lublinie 18 kwietnia 1947 r. 1970 ukończył Wydział Prawa UMCS. Doktorat nauk prawnych 1974.Habilitacja 1978. Oba stopnie uzyskane na Wydziale Prawa UMCS w okresie pracy w Katedrze Prawa Konstytucyjnego kierowanej przez Prof. Andrzeja Burdę. W latach 1979 -1988 kierował Zakładem Prawa Rolnego na UMCS. 1981-1986 prodziekan Wydziału Prawa UMCS. Od października 1988 Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego (obecnie dodatkowo Integracji Europejskiej) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1993-96 Prorektor U Sz. W latach 1993-200 Prorektor, 2007-2011 Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Obecnie członek Senatu tej Szkoły. V-ce Przewodniczący 2003-2006 i członek 2006-2008 Głównej Komisji Dyscyplinarnej  MNiSz.W. Sekretarz Generalny Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego 1996-2000, z-ca 2001-2005.
  Specjalizacja naukowa: prawo konstytucyjne i prawo integracji europejskiej. Dominująca tematyka badań: system źródeł prawa, pozycja ustrojowa naczelnych organów państwowych, ostatnio: niezależność sądownictwa, konstytucyjna ochrona spółdzielczości i zawodów prawniczych. Autor około 250 prac naukowych. Przykładowe najnowsze pozycje książkowe: Polskie problemy ustrojowe. Zakamycze 2003 r. str. 154. Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP. Wydawnictwo Sejmowe 20011 r. str. 139. Przykładowe redakcje i współautorstwo książek: Rada Ministrów (organizacja i funkcjonowanie). Zakamycze 2002 r. str. 448, Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Wyd. U Sz. 2011 r. str. 427.
Odznaczony m. in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

 

 

POWRÓT

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz

prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz

prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz

ur. 30 września 1954 w Bydgoszczy, polski socjolog, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 1973-1977 studiował historię na UMK (tu na specjalizacji archiwistyka) i UAM.
Początkowo pracował w Instytucie Filozofii UMK, następnie od 1989 do 1995 w Katedrze Socjologii UMK i od 1995 w Instytucie Socjologii UMK.
W 1985 doktorat z historii na UAM W Poznaniu.

Habilitacja na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1997 roku. Rozprawa habilitacyjna (”Przemoc i poznanie: Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy”) poprzedzona była wieloletnimi zagranicznymi wyjazdami stypendialnymi.
Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Socjologii UMK w latach 1998-2006. Był również członkiem Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.


Był założycielem i pierwszym kierownikiem (od 2006 do września 2007) Podyplomowego Studium Socjologii Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy Instytucie Socjologii UMK
Od lipca do listopada 2007 był głównym doradcą ds. bezpieczeństwa państwa premiera Jarosława Kaczyńskiego.
Od stycznia 2008 jest doradcą ds. bezpieczeństwa państwa Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
Zainteresowania badawcze Andrzeja Zybertowicza dotyczą przede wszystkim socjologii wiedzy oraz “zakulisowych” wymiarów życia społecznego.

 

POWRÓT

Rada Naukowa

prof. dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk

prof. dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk

prof. dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT