Recenzenci

 

Rocznik , t. V , 2015

prof. zw. dr hab. Henryk Cioch
prof. dr hab. Jerzy Ciszewski

 

Rocznik, t. IV, 2014

prof. zw. dr hab. Henryk Cioch
prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf


Rocznik, t. III, 2013

prof. zw. dr hab. Henryk Cioch
prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf