Rafał Matusiak - prezes Kasy Krajowej, specjalista w zakresie rynków finansowych.