Rada Naukowa

dr Jerzy Jankowski

dr Jerzy Jankowski

dr Jerzy Jankowski

Przewodniczący zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej

 

 

 

 

 

 

POWRÓT