2. Klub Parlamentarny PO skierował do Sejmu dwa projekty nowych ustaw spółdzielczych tj. ustawy o spółdzielniach oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Pomimo poważnej krytyki, prace nad tymi projektami są kontynuowane i istnieje realne zagrożenie, że Sejm obecnej kadencji może uchwalić ustawy szkodliwe i groźne dla ruchu spółdzielczego, mającego w Polsce ponad stuletnią tradycję i stanowiącego jeden z niezbędnych elementów społeczeństwa obywatelskiego.

3. Z dniem 1 lipca 2011 roku wejdzie w życie kolejna nowelizacja ustawy z września 1982 roku Prawo spółdzielcze umożliwiająca przekształcenie spółdzielni pracy w spółki handlowe. Projekt tej ustawy również nie był konsultowany i został uchwalony wbrew stanowisku Międzynarodowego Związku Spółdzielczego oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy.

4. W bieżącym roku został również odrzucony projekt ustawy o spółdzielniach uczniowskich pomimo tego, że był bardzo pozytywnie oceniany a spółdzielnie uczniowskie mają ponad stuletnią tradycję i nadal funkcjonują bez podstaw prawnych.

Rok 2012 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. Rodzi się zatem pytanie, czy w świetle powyższych faktów polska spółdzielczość w roku 2012 będzie miała powód do świętowania oraz czy będzie istnieć?

Tym tendencjom należy się kategorycznie sprzeciwić, ponieważ spółdzielczość polska reprezentuje wyłącznie polski kapitał, nie została dotknięta kryzysem i nie wywołała kryzysu gospodarczego, a także jest realnym i poważnym instrumentem walki z wykluczeniem społecznym oraz wykluczeniem finansowym. Dotyczy to szeregu branż spółdzielczych reprezentowanych przez SKOK-i, banki spółdzielcze, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie uczniowskie, spółdzielnie inwalidów i niewidomych itd. Przeciwko antyspółdzielczej polityce Państwa należy stanowczo zaprotestować?