(sygn. akt: P 16/08) w sprawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r.

 

Lublin, dnia 29 grudnia 2008 r.

Pobierz pdf. ( wkrótce ... )
Opinia prawna dot. wyroku TK