czy instytucja upadłości konsumenckiej powinna być uregulowana w tej ustawie, adresatem której są przedsiębiorcy, a więc wszelkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, czy też ustawie odrębnej...

 

Z poważaniem

 

Prof. dr hab. Henryk Cioch
Przewodniczący Rady Naukowej
Spółdzielczego Instytutu Naukowego

Pobierz pdf. ( wkrótce ... )
Opinia - upadłość konsumencka